Vis met een nare nasmaak

Het is lekker, gezond, en in allerlei  soorten verkrijgbaar. Het wordt in bijna alle landen van de wereld gegeten, vooral voor Eskimo’s zou het dagelijkse kost zijn, maar ook in Groenland en Japan zouden ze er dol op zijn. Bijna iedereen lust wel een stukje vis op zijn tijd. Maar deze vis heeft vaak een vuil randje, letterlijk en figuurlijk.

Ook in Nederland wordt veel vis gegeten, en dat  is op zich prima, maar er zijn aantal punten waarop het duidelijk de foute kant op gaat met deze lekkernij.
De belangrijkste zijn:
– Overbevissing van de zeeën en oceanen.
– Vervuiling wat zich ophoopt en zeeën, en dus uiteindelijk ook in vis.

De visstand
De hoeveelheid leven in de zeeën en oceanen is al lang niet meer wat het was, en dit beperkt zich niet alleen tot de visstand. Onderzoekers hebben vastgesteld dat het leven in de oceanen de afgelopen 40 tot 50 jaar met ongeveer 50% is afgenomen, een halvering dus. Dit is voor het overgrote deel veroorzaakt door overbevissing, maar ook vervuiling heeft hier waarschijnlijk mee te maken.  Voor sommige diersoorten is de afname al over de 70 of zelfs 90%! Zo zijn de populaties tonijn, bonito’s en makreel 74% afgenomen.  Het aantal lederschildpadden aan de westkust van Midden-Amerika is de afgelopen decennia met maar liefst 97 procent afgenomen. Ook blauwvintonijnen is door over bevissing 90% afgenomen. Voor schildpadden en haaien geld vaak dat ze worden gevangen als onbedoelde bijvangst bij het vissen.

Doordat het hele ecosysteem op deze manier ontregeld wordt is er ook een enorme afname in koraal oppervlak, wat de exacte reden is van het afname in koraal is nog niet duidelijk, maar het staat vast dat er de afgelopen 40 jaar wereldwijd een sterke afname is in koraal. Verzuring, afname van zuurstof in het water en vervuiling worden als mogelijke oorzaken genoemd. Helaas is koraal de leefomgeving en de plek waar eitjes worden gelegd door vele vissoorten, dit heeft dus weer een verdere afname tot gevolg.

Duurzame vangst
De afgelopen jaren zijn er verschillende maatregelen en initiatieven genomen om het vissen duurzamer te maken, met name de bijvangst is in duurzame visvangst vaak minder. Ook worden maximums gesteld voor hoeveel vis er gevangen mag worden om het label duurzaam te mogen hebben, hier wringt wat mij betreft de schoen. want een duurzaam gevangen vis, is nog steeds gevangen.  Laat ik het zo zeggen; wanneer er in de Noordzee een visser is die 1000 kg vis per dag vangt en er 1km verderop een duurzame visser is die maximaal 100 kg vis per dag vangt wordt er in totaal dus 1100 kg vis gevangen. Voor iedere vis die je eet is er één vis minder in de zee, zo simpel is het. Of die vis duurzaam is gevangen maakt daar bij niet uit, er vanuit gaand dat alle vis uit de zee gevangen wordt (wat soms dus niet zo is).

Vervuiling van vis
De hedendaagse vis is sterk vervuilt, dit komt o.a. van kunststof en dioxines maar voornamelijk door kwik. Hoewel wordt beweert dat er maatregelen zijn genomen om kwik vervuiling tegen te gaan komt het probleem steeds terug omdat er kwik gebruikt word bij de winning van goud. Kwik zit o.a. pesticide en komt zo in het grondwater, maar kwik komt voornamelijk vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen en steenkool. Dit is echter een vorm van kwik die relatief onschadelijk is. In de zee wordt dit kwik door bacteriën echter omgezet in methylkwik, dit is een vorm van kwik die vele malen  schadelijker is voor de gezondheid. Methylkwik brengt schade toe aan het zenuwstelsel en hersenen, met name voor jonge kinderen en foetussen. Vissen die bovenaan de voedselketen staan bevatten het meeste kwik, dus met name grote carnivore vissen.

Als gevolg van de toenemende hoeveelheid kwik in vis mag veel vis (zo’n 50% van al het roofvis) niet verkocht worden omdat deze de maximale toegestane hoeveelheid methylkwik van 1 milligram per 1 kilogram vis overschrijd. De Europese commissie is bezig om deze deze maximale hoeveelheid te verhogen naar 2 milligram, dan zou nog maar 15% van deze vis niet verkocht mogen worden.  Foodwatch is al een tijdje bezig om actie te voeren tegen deze wijziging. De laatste maanden is er geen nieuws naar buiten gekomen omtrent deze wijziging en of deze nu wel of niet door gaat.

Kweekvis vaak ook vervuild
Naast de visvangst is er ook kweekvis, door vis te kweken hoeft er minder vis uit de zee gevangen te worden en zou het dus niet leiden tot afname van het visbestand in de zee. Veel soorten zijn niet goed te kweken, maar de afgelopen jaren worden er telkens nieuwe innovaties gedaan waardoor er steeds meer soorten vis geweekt kunnen worden. Het nadeel is alleen dat er veel verontreinigingen in deze vis zitten, vaak worden er groeihormonen en antibiotica aan de vissen gegeven om ze harder te laten groeien en om ziektes te ver komen. Ook zitter te veel vissen in het water waardoor de vissen geen bewegingsruimte hebben en in vuil water zwemmen. De vissen krijgen daarnaast vaak ook goedkoop voer zoals graan of soja, maar  geen voeding die ze van nature eten. In 2009 heeft de Vrije Universiteit Amsterdam in een onderzoek aangetoond dat het allemaal wel mee valt met deze vervuiling, maar ik zet mijn vraagtekens bij de betrouwbaarheid daarvan omdat er veel geluiden zijn die aangeven dat er wel vervuiling is en ook zal er spraken zijn belangen verstrengeling. Kweekvis komt bovendien vaak uit het buitenland,voornamelijk Azië, het maakt het lastiger om de zuiverheid van de teelt te controleren.  Een bijkomend probleem is dat kweekvis vaak gevoerd wordt met visvoer dat voor een deel uit vis bestaat welke gevangen is.
Er is dus nog veel onduidelijk, maar het lijkt er sterk op dat de kweekvis verder verduurzaamd moet worden.

Conclusie
We moeten er op toezien dat vis verduurzaamd wordt, visvangst moet omlaag gebracht worden, kweekvis moet duurzamer. Daarnaast hebben we uiteraard een vervuilingsprobleem op aarde, dit heeft sterke invloed op de zee en het leven daar in, nog meer dan op het aard oppervlak zelf. Daarnaast denk ik dat de visconsumptie misschien omlaag moet om te voorkomen dat het leven in de zee verder belast wordt . Tenslotte vraag ik mij of het misschien beter is om niet teveel vis te eten in verband met het teveel binnen krijgen van vervuiling.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s